Säkerhetsetikett och hologramsigill

Säkerhetsetikett och hologramsigill

Säkerhetsetiketter och sigill

Säkerhetsetiketter är fortfarande den billigaste, enklaste och en av de säkraste sättet att skydda saker mot övergrepp. Oavsett om det gäller pärm med hemliga dokument, maskinlock, läkemedel eller dylikt.

Man kan designa och tillverka dem i vilken form man vill, men det är viktig att etiketten blir tillräckligt synlig och att den ska sitta bra på ytan.
Säkerhetsetiketter fungerar i första hand som en signal, att man inte ska öppna försluten egendom.
Därför behöver de vara tillräckligt tydliga och synliga.
Etiketter sitter på en platt yta tack vore ett mycket starkt lim men för att limmet ska hålla ska etiketten ha en form som passar bra. Man borde alltid genomföra tester för at kontrollera, om t.ex. hologram säkerhetsetiketter inte lossnar.

Säkerhetsetikett och sigill

Säkerhetsetikett och sigill

Olika färg av säkerhetsetiketter

Varje bransch och produkt är annorlunda och därför är det bra att tänka på vilken färg ska etiketten eller sigill ha. Den kan bli transparent och därmed mer subtil, men man kan också tillverka säkerhetsetiketter i färg som passar förpackningen eller exempelvis i fluorescerande färger för att göra dem extra synliga.

Supersäkra säkerhetsetiketter och sigill med hologram

Säkerhetsetiketter och sigill har väldigt starkt lim samt VOID folie som lämnar spår på ytan när man försöker ta bort dem. Då förstörs etiketten så att det är omöjligt att klistra den på nytt.
Om man klistrar den tillbaka så syns det direkt, att man har manipulerat den.

Hologram VOID folie

Hologram VOID folie

För att lyfta säkerhetsnivån, rekommenderar vi ofta säkerhetsetiketter och sigill med hologram.
Det kan bli en av våra standard hologram eller ett individuellt anpassat hologram som kan innehålla en mikrotext eller bild som syns bara med förstoringsglas, kryptogram eller andra säkerhetslösningar.

Hologram etiketter ger den största garantin att man inte ska kunna förfalska produkten och öppna förpackningen, utan att det syns. Det är endast få producenter av avancerade hologram i världen. Om man tillhör IHMA (International Hologram Manufacturers Association) är man skyddad och ingen tillverkare kan förfalska dessa hologram.

Applicering

Säkerhetsetiketter och sigill tillhandahålls oftast på en remsa som underlättar manuell och maskinell applicering.
Det är viktigt att bestämma redan från början, hur man ska använda etiketterna. Hur många etiketter ska finnas på en rulle? I vilken riktning ska de appliceras?

Har du några frågor om hur man kan möta just dina behov?
Kontakta oss på service@intrycko.se